Svartfläckig blåvinge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Svartfläckig blåvinge är vår största blåvinge. Den lever i torra och öppna marker med låg vegetation.

Arten är nästan försvunnen från Sveriges fastland, men på Öland och Gotland är den fortfarande utbredd.

Kontakt