Svartfläckig blåvinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Svartfläckig blåvinge är vår största blåvinge. Den lever i torra och öppna marker med låg vegetation.

Arten är nästan försvunnen från Sveriges fastland, men på Öland och Gotland är den fortfarande utbredd.

Kontakt