Spansk fluga

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Spansk fluga är ingen fluga utan en skalbagge. Den innehåller substanser som använts inom medicinen och kunde därför köpas pulvriserad på svenska apotek fram till 1970-talet.

Kontakt