Spansk fluga

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Spansk fluga är ingen fluga utan en skalbagge. Den innehåller substanser som använts inom medicinen och kunde därför köpas pulvriserad på svenska apotek fram till 1970-talet.

Kontakt