Skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Det är många som fascineras av och känner vördnad inför gamla träd. De har en aktningsvärd historia och ett särpräglat utseende.            

Kontakt