Skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Faktablad

Det är många som fascineras av och känner vördnad inför gamla träd. De har en aktningsvärd historia och ett särpräglat utseende.            

Kontakt