Miljöfarlig verksamhet - tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 kapitel

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet handläggs av länsstyrelsen. Därefter lämnas ansökan över till miljöprövningsdelegationen för slutgiltig bedömning och beslut. Det finns en miljöprovningsdelegation på varje länsstyrelse.

Kontakt