Miljöfarlig verksamhet - tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 kapitel

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet handläggs av länsstyrelsen. Därefter lämnas ansökan över till miljöprövningsdelegationen för slutgiltig bedömning och beslut. Det finns en miljöprövningsdelegation på varje länsstyrelse.

Kontakt