Kronärtsblåvingen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 2

Publikationstyp: Annan

Kronärtsblåvingen är en av de mest sällsynta dagfjärilsarterna i Sverige och är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan.

Version:1.0 StartHTML:000000297 EndHTML:000011729 StartFragment:000011483 EndFragment:000011618 StartSelection:000011483 EndSelection:000011618 SourceURL:https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/publikationer/ovriga-publikationer/Pages/faktablad-kronartsblavinge.aspx?keyword=faktabladFaktablad. Kronärtsblåvingen - Länsstyrelsen i Kalmar län

           Kronärtsblåvingen är en av de mest sällsynta dagfjärilsarterna i Sverige och är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan.           

Kontakt