Kronärtsblåvingen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Kronärtsblåvingen är en av de mest sällsynta dagfjärilsarterna i Sverige och är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan.

Kontakt