Kronärtsblåvingen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Kronärtsblåvingen är en av de mest sällsynta dagfjärilsarterna i Sverige och är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan.

Kontakt