Korthalsad majbagge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Omvälvningen av det äldre småskaliga odlingslandskapet till dagens industrialiserade storjordbruk har slagit hårt mot många arter.

Kontakt