Korthalsad majbagge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Omvälvningen av det äldre småskaliga odlingslandskapet till dagens industrialiserade storjordbruk har slagit hårt mot många arter.

Kontakt