Grönfläckig padda

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Den grönfläckiga paddan anses vara det mest hotade groddjuret i Sverige och är klassad som akut hotad. Den har under 1900-talets senare del haft en kraftig tillbakagång i Sverige.

Kontakt