Grönfläckig padda

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Den grönfläckiga paddan anses vara det mest hotade groddjuret i Sverige och är klassad som akut hotad. Den har under 1900-talets senare del haft en kraftig tillbakagång i Sverige.

Kontakt