Ängshök

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Faktablad

Ängshöken är en ovanlig rovfågel som förekommer i Syd- och Mellansverige.

Den finns främst på Öland där den häckar i tokbuskage på Stora alvaret och i agkärr på norra Öland.  

Kontakt