Ängshök

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Ängshöken är en ovanlig rovfågel som förekommer i Syd- och Mellansverige.

Den finns främst på Öland där den häckar i tokbuskage på Stora alvaret och i agkärr på norra Öland.  

Kontakt