Vilda bin i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Det finns nu 273 arter av vilda bin i Sverige. Dessa är mycket viktiga för pollineringen av våra grödor. Men många arter av vildbin är idag rödlistade, vilket innebär att de riskerar att dö ut. Hela 232 vildbiarter har påträffats i Kalmar län och av dessa är nästan en fjärdedel rödlistade.

I denna faktabroschyr kan du läsa om några av de hotade vildbiarterna i länet. Du kan också läsa om vad länsstyrelsen gör för att gynna bin och andra pollinerande insekter samt få tips på vad du själv kan göra.

Kontakt