Vilda bin i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Det finns nu 273 arter av vilda bin i Sverige. Dessa är mycket viktiga för pollineringen av våra grödor. Men många arter av vildbin är idag rödlistade, vilket innebär att de riskerar att dö ut. Hela 232 vildbiarter har påträffats i Kalmar län och av dessa är nästan en fjärdedel rödlistade.

I denna faktabroschyr kan du läsa om några av de hotade vildbiarterna i länet. Du kan också läsa om vad länsstyrelsen gör för att gynna bin och andra pollinerande insekter samt få tips på vad du själv kan göra.

Kontakt