Skrufs glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer: Finns ej

Diarienummer: 434-2973-15

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-72-9

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Broschyr/folder

Del av folderns framsida

1896 byggdes det intensivt i det lilla samhället Skruv. Ett
glasbruk skulle stå klart till våren året därpå. I Småland fanns sedan länge en glasbrukstradition och platsen för Skrufs glasbruk var väl genomtänkt.

Kontakt