Mittlandets hässlen - naturvärden och skötsel

Om publikationen

Löpnummer:
Finns ej
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Folderns framsida

De öländska hässlena saknar motsvarighet i Europa. Här finns mängder av sällsynta och hotade arter med högt ställda krav på sina livsmiljöer. De speciella kraven gör att arterna har mycket svårt att sprida sig. Med denna folder vill vi informera om hässlet som miljö och ge råd för hur den kan bevaras och utvecklas.

Kontakt