Miljöövervakning i Kalmar län - 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida, Miljöövervakning i Kalmar län

En broschyr som beskriver hur tillståndet ser ut för ett urval av miljöer och arter i Kalmar län. Denna har arbetats fram av handläggare inom den regionala miljöövervakningen i länet under det gångna året.

Broschyren behandlar resultat från miljöövervakningens programområden:

• Sötvatten
• Grundvatten
• Kust och hav
• Jordbruksmark
• Våtmark
• Landskap
• Skog
• Miljögiftssamordning

Kontakt