Lindshammar glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö​

Om publikationen

Löpnummer: Finns ej

Diarienummer: 434-2973-15

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-67-5

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Broschyr/folder

Del av folderns framsida

Lindshammar är det glasbruk som ligger längst norrut i glasriket. Orten har gamla industriella traditioner tack vare sin placering vid Mörrumsåns övre lopp.

Kontakt