Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 213

Publikationstyp: Annan

Kalmar läns regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är det dokument som visar hur programmens mål ska nås i länet. Handlingsplanen används för att styra länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar men också arbetet med partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling. 
För att anpassa programmen till regionala förhållanden har ett antal regionala prioriteringar tagits fram. De grundas på den SWOT-analys som tagits fram tillsammans med länspartnerskapet och andra relevanta aktörer. SWOT-analysen identifierar länets behov och utmaningar.

Kontakt