Lägesbilder – redovisning från Länsstyrelsen i Kalmar län - 2017

Om publikationen

Löpnummer: Finns ej

Diarienummer: 851-6290-2017-5

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 6

Publikationstyp: Annan

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län. Detta för att se vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till bosättningslagen (2016:38).

Kontakt