Utflyktsguide till 70 natur- och kulturområden i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-986657-1-0
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
272
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsidan av Utflyktsguiden Kalmar län

I den här guiden har vi valt ut 70 av alla
länets naturreservat och kulturmiljöer på
fastlandet och Öland. Vi hoppas att du som
bor i länet liksom du som är på besök ska
hitta ut i naturen och uppleva spännande
besöksmål. Upptäck nya favoritställen rika
på biologisk mångfald och fascinerande
kulturhistoria. Här finns mycket att se
och göra!

Upptäck Kalmar län är till för att vägleda
och inspirera såväl ovana besökare som
erfarna vandrare och fågelskådare. Kartor
visar vägen till olika stigar, rastskydd och
utsiktsplatser, och symboler ger översikt
kring bland annat tillgänglighet.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)