Risklista för trädgårdsväxter i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsidan på publikationen Riskllista för trädgårdsväxter i Kalmar län. En rosa ros med gröna blad.

Den här listan har tagits fram av Länsstyrelsen
Kalmar län för att öka medvetenheten hos dig
som trädgårdsägare, om vad du bör tänka på
för att minska spridningen av främmande arter
och på så sätt gynna den biologiska
mångfalden.

Kontakt

Naturskyddsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)