Plattform för utveckling av kulturarvet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Plattform för utveckling av kulturarv

För att stödja utvecklingen av länets kulturarv finns nu en plattform för det fortsatta arbetet. Bara när länsstyrelsen, regionen och länsmuseet agerar tillsammans med alla andra som arbetar med länets kulturarv, kan kulturarvet nå sin fulla potential för en hållbar utveckling. Denna plattform ska fungera som ett stöd i arbetet med att utveckla, kommunicera och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)