Klimatförändringar och världsarv

Om publikationen

Löpnummer:
2021:04
Diarienummer:
436-4049-2020
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten Klimatförändringar och världsarv. Flygbild över ett odlingslandskap där man ser delar av alvaret nederst, byar och odlade fält i mitten och Kalmarsund med Ölandsbron överst.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett levande kulturarv vars värden ska bevaras för all framtid. Ett förändrat klimat ses idag som ett av de största hoten. På grund av en säregen topografi och ett utsatt geografiskt läge antas klimatförändringarna påverka Öland särskilt mycket.

Åtgärder kommer att behövas för att klimatanpassa världsarvet och inför det kan rapporten vara ett stöd.

Kontakt