Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:06
Diarienummer:
405-2631-2021
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport
Ett kollage av olika bilder med människor och hus. Foto.

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera läget på bostadsmarknaden. Analysen redovisas i denna rapport. Här ingår information om hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning.

Bostadsmarknadsanalysen Kalmar län 2021 har tagits fram av Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet i Kalmar län.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)