Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Regional handlingsplan för Kalmar län 2021–2023

Om publikationen

Löpnummer: 2021:01

Diarienummer: 1591-2021

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 15

Publikationstyp: Strategi

Handlingsplanens framsida som har en bild på händer och kugghjul som hakar i varandra

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta vuxna och barn.

Samverkan mellan olika aktörer – både inom offentlig sektor och civilsamhället – är den viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta strategiskt för att samordna arbetet i länet. Framtagandet av denna regionala handlingsplan är en del i detta arbete.

Kontakt