Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:09
Diarienummer:
405-4074-2020
ISBN/ISSN-nr:
0348-8746
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Bild på omslaget av årets Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2020

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera läget på bostadsmarknaden. Analysen redovisas i denna rapport. Här ingår information om hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning.

Kontakt