Verksamhetsberättelse naturvård 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019
Diarienummer:
512-1728-20
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Naturvårdens verksamhetsberättelse 2019

Kalmar län är fantastiskt rikt på värdefull natur och perfekt för friluftsliv och rekreation. Något värt att värna, vårda och visa! Ekosystemen är dock under stor press och arter utrotas lokalt eller till och med nationellt medan vi ser på. Klimatförändringar hotar våra svenska ekosystem men än så länge är det intensivt jord- och skogsbruk, nedläggning av jordbruk och dikning de största hoten mot artmångfalden. I havet är det bottentrålning och övergödning som påverkar mest. För att mildra de negativa effekterna satsar regeringen på naturvården.

På Länsstyrelsen kan vi därför arbeta med praktiska åtgärder och samverka med de gröna näringarna för att skapa bättre livsmiljöer. Detta för arternas välmående och för att skydda nyttorna i naturen som vi människor är helt beroende av för till exempel vattenrening, pollinering, klimatreglering eller mat från haven.

De medel Länsstyrelsen får till naturvården kommer också de som bor i länet till nytta på annat sätt, de skapar jobb till lokala entreprenörer och ökar möjligheten att anpassa våra fantastiska naturområden för friluftslivet. I denna skrift har vi samlat exempel på vad naturskötsel- och naturskyddsenheterna har gjort under 2019. Läs om gynnsamma åtgärder för strandängsfåglar, bättre förutsättningar för friluftsliv eller att fler natur- reservat är på gång. Men framförallt; låt er inspireras och ta er ut i länets rika natur!

Kontakt