Skyddsvärda träd – inventering av Natura 2000-områdena Södra Malmö, Björnö och Figeholm

Om publikationen

Löpnummer:
2019:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten, med rubrik, bild och logotyper

Inom projektet LIFE Coast Benefit har tre Natura 2000-områden inventerats på skyddsvärda träd. Åtgärder som friställning och kronavlastning har genomförts för att förbättra trädens överlevnad.

Kontakt