Revirkartering av fågel vid restaurerade våtmarker – uppföljning inom LIFE Coast Benefit

Om publikationen

Löpnummer:
2019:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten, med rubrik, bild och logotyper

Inom LIFE Coast Benefit har våtmarker restaurerats 2016–2018. För att följa upp effekter av restaureringen har fåglar inventerats före och efter åtgärd. Våtmarker har följts upp i natura 2000-områdena Björnö SE0330099, Figeholm SE0330268 och Södra Malmö SE0330253.

Kontakt