Lantbrukets byggnader Stenåsa, Kastlösa och Ventlinge socknar

Om publikationen

Löpnummer:
2019:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Genom sin storlek är lantbrukets byggnader märkbara inslag i landskapet. Såväl bostadshus som ekonomibyggnader är betydelsefulla delar i landskapsbilden, samtidigt som de berättar om jordbrukets och bygdens förgångna och om den enskilda gårdens historia.

I byggnadernas utseende, i form och material, kan man ofta utläsa deras funktion. Där jordbruket och markanvändningen har förändrats är gårdarnas byggnader ibland det enda som berättar om hur jordbruket tidigare bedrivits.

Kontakt