Kulturarv och klimatförändringar i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Bild av framsidan på rapporten

Rapporten Kulturmiljö och klimatförändringar i Kalmar län sammanfattar vilka effekter förväntade klimatförändringar kan få i länet och hur detta kan komma att påverka värdefulla kulturmiljöer.

Rapporten är tänkt att vara ett stöd vid diskussioner om hur länet kan klimatanpassas, så att skador på kulturarvet undviks.

Kontakt