Koldioxidbudget 2020-2040

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
427-4212-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Enligt Parisavtalet ska nationerna som skrivit under säkerställa att den globala temperaturökningen hålls under 2 grader, och eftersträva att den begränsas till 1,5 grader. Enligt avtalet ska detta göras på ett rättvist sätt och på vetenskaplig grund.

Inom Kalmar län kan det enligt vår beräkning släppas ut 7,56 MtCO2 från 2020 och framåt för att länet ska uppfylla sin rättvisa del av Parisavtalet. I Kalmar län släpptes år 2016 1,47 MtCO2 ut. Om utsläppen fortsätter att ligga på samma nivå som idag kommer budgeten att överskridas inom 6 år. Detta innebär ett åtagande för Kalmar läns geografiska område, såsom för alla Sveriges kommuner och län, att energirelaterade koldioxidutsläpp ska minskas med ca 16 % per år. Detta är beräknat från januari 2020 och inkluderar invånarnas flygresor. Kraftiga utsläppsminskningar redan under 2019 är om möjligt att rekommendera och leder till att en lägre utsläppsminskningstakt kan hållas resterande år.

Kalmar läns fyra största energirelaterade koldioxidutsläpp kommer från utrikes transporter: 492 ktCO2, inrikes transporter: 459 ktCO2, industri: 322 ktCO2 och arbetsmaskiner: 104 ktCO2.

Kontakt