Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019-2023

Om publikationen

Löpnummer: 2019:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Kalmar läns klimat- och energistrategi syftar
till att minska länets utsläpp av växthusgaserna
koldioxid, metan och lustgas. Jordbruk, transporter
och industri prioriteras i omställningsarbetet,
eftersom de är utsläppstunga sektorer
som orsakar de största utsläppen av växthusgaser
i vårt län. Samtidigt måste utsläppen
inom andra områden, så som jord- och
skogsbruk, bostäder och byggnader samt
konsumtion kraftigt reduceras.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta
klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller
regionala mål och prioriterade insatsområden
för arbetet fram till år 2030.

Kontakt