Inventering av läderbagge – i natura 2000-området Björnö SE033099

Om publikationen

Löpnummer:
2019:17
Diarienummer:
522-4907-2019
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten, med rubrik, bild och logotyper

Läderbaggen har funnits i natura 2000-området Björnö sedan lång tid tillbaka. På ett tiotal år har dock inga vuxna läderbaggar hittats. För att avgöra om läderbaggen fortfarande finns kvar i området har en inventering genomförts inom projektet LIFE Coast Benefit.

Kontakt