Inventering av kustfågel – uppföljning inom LIFE Coast Benefit

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
521-4046-2020
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten, med rubrik, bild och logotyper

Inom projektet LIFE Coast benefit har under 2016 till 2018 åtgärder utförts på ett antal öar. Öarna har röjts från alla buskar och träd helt för att gynna de häckande fåglarna. För att se hur fågelfaunan påverkades av åtgärderna inventerades fåglarna 2019 och resultatet visas i denna rapport.

Kontakt