Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Integrationsstrategi för Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Strategi
Integrationsstrategins framsida går i blått och har en bild på barn som springer barfota i solen

Integrationsstrategin ska bidra till målet att i Kalmar län har utrikes födda lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda.

Första upplagan av länets integrationsstrategi kom 2013 Idag har strategin 32 anslutna samverkanspartners som tillsammans arbetar kring integration för att främja länets framtida välfärd och tillväxt.

Strategin har fem fokusområden: Arbete och kompetens, utbildning och språk, hälsa och välbefinnande, bostad och bosättning samt social sammanhållning.

Om ni är en regional aktör som vill vara med i arbetet är ni välkomna att kontakta oss!

Kontakt