Hjälp våra vilda bin

Om publikationen

Löpnummer:
2019:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsidan av pdf:en Hjälp våra vilda bin. Gul bakgrund med stor bild på ett bi som flyger i grönska.

I Sverige finns 273 bofasta arter av vilda bin och i Kalmar län har 232 av dessa arter påträffats. De vilda bina minskar idag på ett katastrofalt sätt i hela världen. Var tredje svenskt vildbi, nästan 100 arter, riskerar att dö ut från landet på kort eller lång sikt. Det är allvarligt, bland annat för att binas pollinering ger oss mycket av den mat vi äter.

I den här broschyren kan du läsa om vad du som markägare, trädgårdsägare eller fastighetsförvaltare kan göra för att gynna Sveriges vilda bin.

Var med och gör en liten – men betydande – insats för miljön!

Kontakt