Grödor och husdjur på södra Öland

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

publikationens framsida, rundbalar

Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin
levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva. De främsta kriterierna för världsarvsutnämningen är markernas indelning och användning.

 

Kontakt