Grödor och husdjur på södra Öland

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
publikationens framsida, rundbalar

Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin
levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva. De främsta kriterierna för världsarvsutnämningen är markernas indelning och användning.

 

Kontakt