Flygbildstolkning som en uppföljning av åtgärder inom LIFE Coast Benefit i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:15
Diarienummer:
512-90-2019
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten, med rubrik, bild och logotyper

Flygbildstolkning av kronträckning har genomförts inom fyra natura 2000-områden. Täckningsgrad av träd har tolkats på flygbilder tagna före och efter åtgärd. Tolkningen har genomförts för att följa upp effekten av utförda åtgärder inom LIFE Coast Benefit.

Kontakt