Ensamkommande barn som försvinner - verksamhetsstöd för Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Bild på framsidan av verksamhetsstödet

Tillsammans kan vi skydda fler barn och unga. Ensamkommande barns försvinnanden måste alltid tas på allvar av oss alla. För att öka skyddet runt barnen behöver vi samverka och samordna våra insatser i det förebyggande arbetet, i det akuta skedet när ett barn försvinner samt när ett barn påträffas.

Verksamhetsstödet är ett underlag för gemensam kunskap om riskfaktorer, vikten av barn och ungas delaktighet samt checklistor och rutiner där roller, ansvar och tillvägagångssätt synliggörs.Gemensamt kan vi skapa en tryggare tillvaro för ensamkommande barn och unga som sökt skydd i Kalmar län.

Kontakt