En introduktion till totalförsvar

Om publikationen

Löpnummer:
2019:04
Diarienummer:
451-3024-2019
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Totalförsvaret är inget nytt fenomen utan något Sverige har arbetat med under mer eller mindre halva 1900-talet. Efter kalla kriget klubbades dock ett antal försvarsbeslut igenom som satte stopp för planeringsarbetet. Försvarsmakten organiserades om och det civila försvaret monterades ned till förmån för arbetet med krisberedskapen. Sveriges civila aktörer slutade alltså inte att arbeta med beredskap, men ändrade inriktning från krig till fred.

Efter att säkerhetsläget i vårt närområde försämrats beslutade regeringen den 10 december 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas. Den stora samhällsutvecklingen som skett de senaste decennierna har dock medfört att vi inte kan ta vid där vi slutade. Nuförtiden är det mesta anslutet till internet, vilket innebär att en angripare kan störa ut viktiga samhällsfunktioner med bara några knapptryckningar. Hotbilden vi behöver hantera är därmed mer komplex än tidigare och det räcker inte längre att enbart ha beredskap för att möta ett väpnat angrepp. Utgångspunkten för totalförsvaret är dock densamma som förut. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige.

Att bygga ett modernt totalförsvar är en utmaning som kräver att vi tänker utanför ramarna. Vi vet att det inte kommer att se ut som det gjorde förr, men vi vet heller inte exakt vilken form det kommer att ta. Fokus just nu ligger därför på att bygga en stabil grund att stå på och därefter kommer bitarna att falla på plats allt eftersom. För kommuner och regioner innebär det att arbetet med kunskapsutveckling, säkerhetsskydd samt krigsplacering och krigsorganisation är prioriterat. Man bör dock vara inställd på att planeringsarbetet framöver kommer att ta lång tid.

Kontakt

Krisberedskapsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)