Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer: 405-6768-2019

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsanalys 2019

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera läget på bostadsmarknaden. Analysen redovisas i denna rapport. Här ingår information om hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning.

Kontakt