Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:14
Diarienummer:
405-6768-2019
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsanalys 2019

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera läget på bostadsmarknaden. Analysen redovisas i denna rapport. Här ingår information om hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning.

Kontakt