Årsredovisning 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 139

Publikationstyp: Rapport

Landshövdingen har i sitt förord tagit fasta på att Länsstyrelsen Kalmar län ska vara en excellent servicemyndighet Fokusområdet 2018 har varit effektivitet och service, vilket inneburit att alla enheter jobbat med att förenkla och förbättra verksamheten.

Personalomsättningen för tillsvidareanställda har
under året varit mycket hög. De utökade verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beror på fler uppdrag till länsstyrelsen, främst inom områdena krisberedskap, områdesskydd och vattenverksamhet.

Kontakt