Undersökning av kvicksilver i gädda - Kalmar län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:06
Diarienummer:
502-2851-2017
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
rapportens framsida

I majoriteten av de undersökta sjöarna i Kalmar län var 2017 års kvicksilverhalt i gädda oförändrad jämfört med den som uppmättes 2006. I två av sjöarna, Grönskogssjön och Yxern, visade 2017 års undersökning på lägre halter jämfört med 2006. Medelkvicksilverhalten översteg 0,5 mg Hg per kilo gädda i 5 av de 11 undersökta sjöarna. I 3 av sjöarna (Allgunnen, Linden och Stora Sinnern) ligger kvicksilverhalten i gädda på över 1.0 mg Hg per kilo. Högst kvicksilverhalt uppmättes i Stora Sinnern där medelkoncentrationen i fem undersökta gäddor var 1.18 mg Hg per kilo gäddmuskel. Resultaten visar att de fortsatt finns så pass höga halter av kvicksilver i gäddor från sjöar i Kalmar län att Livsmedelsverkets rekommendationer gällande förtäring av insjöfisk bör följas särskilt om man är kvinna i fertil ålder och funderar på att skaffa barn.

Kontakt