Skärrande gräshoppa - Analys av artens utbredning 2016 med förslag på åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2018:02
Diarienummer:
511-2180-2016
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 2018:02

 

Skärrande gräshoppa, Stauroderus scalaris, är en hotad art vars enda förekomst i Nordeuropa är på norra Öland. Den lever på sandiga gräsmarker med tillgång till blottad sand. Under sommaren 2016 gjordes en heltäckande inventering av arten. Denna rapport redovisar inventeringsresultatet, både vad gäller artens förekomst och vilka åtgärder som behövs. Fokus ligger på biotopförbättrande åtgärder och var dessa behöver vidtas i första hand.

Kontakt