Rikkärr i Kalmar län, del 1

Om publikationen

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
510-3721-18
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Rikkärr är en artrik och värdefull naturtyp som är sällsynt förekommande i den småländska delen av Kalmar län. Sommaren 2018 utfördes en inventering för att undersöka dess status. Resultatet blev att elva medelrikkärr avgränsades, samt några rika källor. Rikkärrsindikerande kärlväxter och mossor har registrerats. Rikkärren är koncentrerade till Vimmerby kommun.

Kontakt