Rikkärr i Kalmar län, del 1

Om publikationen

Löpnummer: 2018:21

Diarienummer: 510-3721-18

ISBN/ISSN-nr: ISSN 0348-8748

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 54

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Rikkärr är en artrik och värdefull naturtyp som är sällsynt förekommande i den småländska delen av Kalmar län. Sommaren 2018 utfördes en inventering för att undersöka dess status. Resultatet blev att elva medelrikkärr avgrän-sades, samt några rika källor. Rikkärrsindikerande kärlväx-ter och mossor har registrerats. Rikkärren är koncentre-rade till Vimmerby kommun.

Kontakt