Lägesbilder - redovisning från Länsstyrelsen i Kalmar län 1 jan - 31 mar 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
865-2018-11
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Annan
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Länsstyrelserna har i 2018 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och sammanställa


lägesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamheten. De verksamheter som lägesbilderna ska omfatta är socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. I lägesbilderna ska även en bedömning av beredskap och kapacitet vad gäller bosättning av nyanlända göras.

Kontakt