Ett jämställt Kalmar län 2017–2027

Om publikationen

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
801-1302-2018
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Denna strategi ska bidra till visionen ”ett jämställt Kalmar
län” och till att det nationella jämställdhetspolitiska
målet får genomslag i hela länet. Strategin har arbetats
fram under 2017, och utgår från de särskilda jämställdhetsutmaningar
som finns i Kalmar län.
Strategin innehåller de sex nationella delmålen samt
ett särskilt regionalt mål som konkretiserats till främjandemål
och insatser. Tillsammans kan vi alla bidra till att
uppnå ett jämställt Kalmar län. Bra för alla!
På webbplatsen www.ettjamstalltkalmarlan.nu kan
du läsa mer om arbetet med jämställdhet i Kalmar län,
och här hittar du även en digital variant av strategin. Har
ni inte redan anslutit er kommun, myndighet, organisation,
förening eller företag till strategin Ett jämställt Kalmar län
kan ni göra det enkelt på samma webbplats.
Lycka till med ert viktiga arbete!

Kontakt