Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
405-5007-18
ISBN/ISSN-nr:
348-8748
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera läget på bostadsmarknaden. Analysen redovisas i denna rapport. Här ingår information om hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning.

Kontakt