Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:10

Diarienummer: 405-5007-18

ISBN/ISSN-nr: 348-8748

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 48

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år analysera läget på bostadsmarknaden. Analysen redovisas i denna rapport. Här ingår information om hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjning.

Kontakt