Årsredovisning 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 147

Publikationstyp: Rapport

Årsredovisningens framsida

Landshövdingen har i sitt förord tagit fasta på fem viktiga punkter; En excellent servicemyndighet, ett län med stora möjligheter, infrastruktur, kompetensförsörjning och tillsammans kan vi förändra.

Personalomsättningen för tillsvidareanställda har under året varit mycket hög. De utökade verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beror på fler uppdrag till länsstyrelsen, främst inom områdena krisberedskap, områdesskydd och vattenverksamhet.

Kontakt