Naturvärdesbedömning av kustnära miljöer i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201704

Projektets syfte var att identifiera områden med höga naturvärden för framtida marina biotopskydd. Icke inventerade områden med potentiellt höga naturvärden har också identifierats vilka föreslås för framtida marina inventeringar. Till grund för förslagen ligger inventeringar av främst makrovegetation och fiskyngel tillsammans med beräknad vågexponering för hela Kalmar län.

Kontakt