Naturvärdesbedömning av kustnära miljöer i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201704

Projektets syfte var att identifiera områden med höga naturvärden för framtida marina biotopskydd. Icke inventerade områden med potentiellt höga naturvärden har också identifierats vilka föreslås för framtida marina inventeringar. Till grund för förslagen ligger inventeringar av främst makrovegetation och fiskyngel tillsammans med beräknad vågexponering för hela Kalmar län.

Kontakt