Nätprovfiske 2016 - i elva sjöar i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 132

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201712

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2016 standardiserade nätprovfisken i elva sjöar. I flera fall tyder provfiskeresultatet på yttre störningar. Försurning, övergödning, syrebrist och ökande färghalter är faktorer som kan ha bidragit till att fiskfaunan i flera sjöar synes vara negativt påverkad.

Kontakt