Nätprovfiske 2016 - i elva sjöar i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
132
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201712

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2016 standardiserade nätprovfisken i elva sjöar. I flera fall tyder provfiskeresultatet på yttre störningar. Försurning, övergödning, syrebrist och ökande färghalter är faktorer som kan ha bidragit till att fiskfaunan i flera sjöar synes vara negativt påverkad.

Kontakt