Nätprovfiske 2015 - i sju sjöar i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201710

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2015 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I flera fall tyder provfiskeresultatet på yttre störningar, som visserligen inte med nödvändighet härledas till försurnings-påverkan. Reglering, syrebrist och ökande färghalter är faktorer som i högre eller mindre grad kan ha bidragit till att fiskfaunan i flera sjöar synes vara negativt påverkad.

Kontakt