Nätprovfiske 2015 - i sju sjöar i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201710

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2015 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I flera fall tyder provfiskeresultatet på yttre störningar, som visserligen inte med nödvändighet härledas till försurnings-påverkan. Reglering, syrebrist och ökande färghalter är faktorer som i högre eller mindre grad kan ha bidragit till att fiskfaunan i flera sjöar synes vara negativt påverkad.

Kontakt