Kulturmiljö och vattenförvaltning. Slutkonferens 2016.

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN: 0348-8748

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 168

Publikationstyp: Rapport

Rapport: Så gick det! Vägen framåt! Slutkonferens för projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning 18 november 2016.

Rapport från slutkonferensen för projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning, november 2016.

Kontakt