Kulturmiljö och vattenförvaltning. Slutkonferens 2016.

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN: 0348-8748
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
168
Publikationstyp:
Rapport
Rapport: Så gick det! Vägen framåt! Slutkonferens för projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning 18 november 2016.

Rapport från slutkonferensen för projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning, november 2016.

Kontakt